>> powrót do listy kursów

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Zajęcia prowadzone w systemie 2 x 2godz (dwuletnie) bądź 2 x 3godz tygodniowo (roczne) przygotowują do następujących egzaminów międzynarodowych, organizowanych przez Goethe Institut, połączonych z uzyskaniem europejskiego certyfikatu znajomości języka na następujących poziomach:

Kursy przygotowawcze do egzaminów zawierają dużą ilość testów egzaminacyjnych, mających na celu zaznajomienie słuchaczy z technikami egzaminacyjnymi oraz wyćwiczenie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z zakresu wszystkich kompetencji językowych. Szkoła regularnie organizuje tzw. mock exams, przeprowadzane kilka razy w ciągu roku na oryginalnych testach egzaminacyjnych, w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych. W przypadku konieczności uzupełnienia materiału bądź uzyskania dodatkowych wyjaśnień wszyscy słuchacze mają możliwość skorzystania z regularnych konsultacji (gratis).
 

Uwaga: Studenci mają możliwość rozłożenia opłaty na dowolną ilość rat oraz otrzymują podręczniki gratis!

>> powrót do listy kursów

Sprawdź co umiesz po ukończeniu określonego poziomu (proszę wybrać poziom):

STARTER | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2

©ALMA | STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH