>> powrót do listy kursów

KURSY DLA DOROSŁYCH

Grupy liczą 8-14 osób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie jednostki 45- minutowe. Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi przy użyciu środków audiowizualnych. Rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych. Szczególny nacisk położony jest na mówienie i rozwijanie umiejętności prowadzenia swobodnej konwersacji, z uwzględnieniem rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem). Program zajęć dostosowany do indywidualnych potrzeb grupy wynikających ze specyfiki pracy oraz planów życiowych dorosłych słuchaczy.

Poziomy:

  • A1 - podstawowy
  • A2 - średniozaawansowany stopień I
  • B1 - średniozaawansowany stopień II – przygotowanie do egzaminu DELE Nivel Inicial
  • B2 - zaawansowany stopień I – przygotowanie do egzaminu DELE Nivel Intermedio

>> powrót do listy kursów

Sprawdź co umiesz po ukończeniu określonego poziomu (proszę wybrać poziom):

STARTER | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2

©ALMA | STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH