>> powrót do listy kursów

KURSY DLA DZIECI W WIEKU 10 -12 LAT

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Grupy liczą 8-14 osób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie jednostki 45 minutowe. Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi przy użyciu środków audiowizualnych. Rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych (mówienie, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia ze słuchu i konwersacji, czytanie ze zrozumieniem, pisanie).

Poziomy:

  • A1 Elementary - podstawowy, stopień I (dla początkujących)
  • A2 Pre-intermediate - średniozaawansowany stopień I
    (przygotowanie do egz. Cambridge FLYERS)
  • B1 Intermediate - średniozaawansowany stopień II
    (przygotowanie do egz. Cambridge PET)
  • B1+ Pre-FCE – średniozaawansowany stopień III
  • B2 Upper-Intermediate -  zaawansowany stopień I (przygotowanie do egz. Cambridge FCE)

>> powrót do listy kursów

Sprawdź co umiesz po ukończeniu określonego poziomu (proszę wybrać poziom):

STARTER | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2

©ALMA | STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH