>> powrót do listy kursów

KURSY DLA NAJMŁODSZYCH (DLA DZIECI W WIEKU 6-9 LAT)

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

  • jednostka lekcyjna 60 min.  -  2 X  w tygodniu  (polecane dla dzieci 6 - 7 lat)
  • jednostka lekcyjna 45 min.  -  2 X  w tygodniu po dwie jednostki lekcyjne (4 godz. tygodniowo) dla dzieci 6 - 9 lat

Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi, przy użyciu środków audiowizualnych, z akcentem na rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz konwersacji. W starszych grupach dodatkowo rozwijanie umiejętności czytania i pisania. Część zajęć prowadzona metodą dramy. Pod koniec każdego semestru rodzaj zaliczenia ustnego oraz test kompetencyjny, sprawdzający stopień opanowania wszystkich czterech sprawności językowych. Semestr kończą zabawne przedstawienia przygotowywane przez grupy specjalnie na tę okazję.

Poziomy:

  • STARTER Juniors - wstępny - podstawowy, dla sześciolatków
  • STARTER Juniors – wstępny podstawowy z nauką pisania, dla siedmiolatków
  • A1 Beginners - podstawowy, stopień I (dla początkujących)
  • A1+ Elementary - podstawowy, stopień II
  • A2 Pre-intermediate - średniozaawansowany stopień I
    (przygotowanie do egz. Cambridge FLYERS)

 

>> powrót do listy kursów

Sprawdź co umiesz po ukończeniu określonego poziomu (proszę wybrać poziom):

STARTER | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2

©ALMA | STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH