Co należy zrobić, by się do Was zapisać?

Należy zgłosić się do sekretariatu w celu zdiagnozowania poziomu. Najpierw odbywa się część pisemna, w trakcie której kandydat otrzymuje do wypełnienia test, a po sprawdzeniu testu i wstępnym ustaleniu poziomu zapraszamy na krótką rozmowę z naszym metodykiem.
Po ostatecznym ustaleniu poziomu proponujemy przyszłym słuchaczom konkretne dni i godziny w naszym ośrodku. Po dokonaniu wyboru do grupy omawiamy z naszym klientem kwestię płatności i zawieramy umowę.

Czy za test kwalifikacyjny trzeba płacić?

Nie. Test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna są całkowicie bezpłatne.

Czy można zapisać się do grupy już po rozpoczęciu zajęć?

Jest to możliwe, o ile są miejsca we właściwej grupie wiekowej o odpowiednim poziomie zaawansowania.

Czy można zmienić termin zajęć w trakcie roku szkolnego?

Tak, jeśli są miejsca w tej samej grupie wiekowej o tym samym poziomie zaawansowania.

Kiedy są dni wolne od pracy w ALMIE?

Wszelkie przerwy świąteczne i ferie są u nas w tym samym terminie, co w szkołach publicznych. Szczegółowy wykaz dni wolnych od pracy na dany rok szkolny jest wywieszony na tablicy informacyjnej.

W jakie dni odbywają się zajęcia w ALMIE?

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 lub 3 godziny lekcyjne w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki.

Jak można opłacić kurs?

Płatności można wnosić przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na numer konta podany w umowie.

Czy można płacić w ratach?

Tak, dla naszych słuchaczy przewidziane są dogodne raty, ustalane przy podpisywaniu umowy.

Czy szkoła wystawia faktury?

Oczywiście. Na życzenie słuchacza będzie wystawiona faktura VAT - należy wtedy podać w księgowości dane osobowe niezbędne do jej wystawienia.

Czy można zapłacić za kurs nie podpisując umowy?

Nie. Aby można było wnosić opłaty za kurs musi być podpisana umowa, w której wyszczególnione są kwoty, terminy wpłat oraz indywidualny dla każdego słuchacza tytuł przelewu.

Czy podręczniki są w cenie kursu?

Jedynie studenci otrzymują darmowe podręczniki. Pozostali słuchacze muszą je zakupić.

Co w przypadku, kiedy nie będzie mnie na zajęciach?

Materiał przerobiony na zajęciach podczas nieobecności słuchacza może być nadrobiony podczas bezpłatnych konsultacji. Należy skontaktować się ze swoim lektorem i przekazać mu chęć udziału w konsultacjach - będzie mógł wtedy przygotować odpowiednie materiały.

Czy dostanę jakieś potwierdzenie ukończenia poziomu?

Tak, po egzaminach wieńczących każdy poziom zaawansowania nasi słuchacze otrzymują świadectwa potwierdzające ukończenie poziomu.

©ALMA | STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH