RODZAJ KURSU /
POZIOM
ILOŚĆ GODZ.
LEKCYJNYCH
W ROKU
ILOŚĆ ZAJĘĆ
W TYGODNIU
CENA ZA CAŁY
ROK SZKOLNY
Kursy ogólne: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański

Podstawowy: STARTER, A1, A1+
średniozaawansowany: A2, B1, B1+
dzieci, młodzież, dorośli
128 2 x 2h 1 490 zł
Przygotowawczy do matury (rozszerzona)

Zaawansowany B2
165 2 x 3h 1 910 zł
Kursy certyfikatowe roczne

Zaawansowany B2, C1, C2
FCE, CAE, CPE, ZD, ZMP
młodzież, dorośli
204 2 x 3h 2 400 zł
Kursy certyfikatowe 2-letnie

Zaawansowany B2, C1, C2
FCE, CAE, CPE, ZD, ZMP
młodzież, dorośli
128 2 x 2h 1 490 zł
Konwersacje z native speaker'em

Około FCE
60 x 60 min. 2 x 60 min. 920 zł
Numer konta bankowego SJO ALMA: Bank Zachodni WBK S.A. 19 Oddział w Łodzi 61 1500 1982 1219 8001 1467 0000
©ALMA | STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH